Zeg mar niks

9 september 2015

Wa ge ok zegt, ’t is beter da ge niks zegt
Niks is meer as zat
Want ge wet ooit nie wie u heuren kan
En ze hebben u zo gevat
Ze nemen u mee naor ge wit wel waor
’t Is zo gauw gebeurd
Want ge wit ooit nie, hoe ge wit wel wie
Dit ooit nog es heurt

Ge wit allemaol wa ik bedoel
As ik et heb over ge wit wel wa
Hoewel het heul gevaarlijk is
Al zeg ik alleen mar da
Want ge wit wel wie is alted in de buurt
Ok as ge hem nie ziet
Mar as iemes vraogt:
Hoe ge di gelijh wit
Noem menne naom dan nie

Ik zeg mar zo, ik zeg mar niks
Dan zeg ik nooit te veul
Want anders gade nog denken
Da ik me die en die heul
Nee, ik kijk wel uit, ik hoe m’n lippen op elkaar
En ik hou menne mond stijf dicht
Want wa ge ok zegt en wa ge ok doet
Ze vatten oe nog, allicht

Hoe meer da ge zegt
en hoe meer da ge denkt
Hoe meer da ge ze heurt praoten
“D’n dieje da’s nen lastege
Houd ‘m mar in de gaten”
Mar hoe minder da ge zegt
En hoe minder da ge denkt
En hoe minder da ge ook nog doet
Dan zeggen ze weer:
“Da’s nen stiekemer”
Zo ziede wel: ’t is nooit goed

Dus wa ge ok zegt, ’t is beter da ge niks zegt
Niks is meer as zat
Want ge wet ooit nie wie u heuren kan
En ze hebben u zo gevat
Ze nemen u mee naor ge wit wel waor
’t Is zo gauw gebeurd
Want ge wit ooit nie, hoe ge wit wel wie
Dit ooit nog es heurt